Het verslag van Brodeck

Philippe Claudel – Het verslag van Brodeck: intense roman

Het verslag van BrodeckSchijnbaar toevallig wordt Brodeck uitgekozen door het hele dorp om een verslag te schrijven. Een verslag over die vreemdeling die enkele maanden geleden bij hun in het dorp is komen wonen. Details zijn niet nodig, de feiten zijn genoeg. Zolang maar duidelijk wordt dat de dood van de vreemdeling onvermijdelijk was. Tijdens het schrijven ontdekt Brodeck al snel meer dan de bedoeling was. Hij wordt herinnerd aan zijn deportatie naar het kamp waar hij al zijn waardigheid verloor en komt erachter wat zijn vrouw is aangedaan tijdens zijn afwezigheid. Langzamerhand bekruipt hem het gevoel dat hij misschien niet zo thuis is onder zijn dorpsgenoten als hij tot dan toe had gedacht.

Philippe Claudel levert met Het Verslag van Brodeck een intense roman af. Het verhaal is ietwat vreemd en wordt vanuit hoofdpersoon Brodeck nogal rommelig beschreven. Zeker in het begin is het ‘van de hak op de tak’-verhaal wat moeilijk begrijpen. Maar de intrigerende personages die Claudel opvoert, maken je nieuwsgierig naar de eigenaardige dorpsbewoners en vage vreemdeling die hun bezoekt.

Ondank dat de woorden ‘joden’, ‘Duitsers’ of ‘Tweede Wereldoorlog’ niet genoemd worden, is het duidelijk dat het verhaal zich afspeelt ten tijde van deze donkere periode. Het is ongelooflijk knap hoe de schrijver dergelijke aanduidingen weet te omzeilen. Zo laat het een perfect beeld zien van het afgelegen bergdorpje, waar het nieuws van de wereld op geen enkele manier doordringt. Het enige wat telt is hun eigen, besloten gemeenschap. Terwijl de wereld vecht tegen Nazi-Duitsland, voert het dorp haar eigen kleine oorlog tegen de vreemde man die sinds enkele maanden in hun herberg verblijft.

Zoals gezegd begint het verhaal erg rommelig en springt de verteller constant heen en weer in de tijd zonder enige schijnbare samenhang. Natuurlijk vallen de puzzelstukjes in de loop van het verhaal in elkaar en wint Brodeck sympathie door zijn ogenschijnlijke naïviteit en onverwoestbare liefde voor zijn vrouw, dochter en pleegmoeder. Laat het uiteindelijk ook die liefde zijn die de narigheid in het dorp, weliswaar niet zonder slag of stoot, overwint. Liefde overwint alles; een eeuwenoude boodschap, door Claudel prachtig vertolkt in deze intrigerende roman.